Skrót TWS w Polsce oznaczane jest Tworzywo Wzmocnione Szkłem.

TWS opisywane jest na świecie również skrótami:

  • GRP - Glass Reinforced Plastic
  • RTP - Reinforced Thermoset Plastic
  • GFK - Glasfaserverstarkter Kunststoff
  • RTRP - Reinforced Thermosetting Resin Plastic

Czym więc jest TWS/GRP?

To nic innego jak materiał kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym. Takie połączenie tworzy produkt o wyjątkowych właściwościach fizycznych oraz mechanicznych.

Nasze produkty kompozytowe powstają dzięki zastosowaniu jednego z dwóch procesów:

Proces formowania - polegający na połączeniu włókien szklanych z termoutwardzalną żywicą w formie. Proces ten umożliwia stworzenie jednoczęściowego, trwałego materiału. Powstały produkt dzięki temu, że jest barwiony w masie zachowuje swój kolor przez cały proces użytkowania.

Proces pultruzji - jest metodą wytwarzania sposobem ciągłym profili termoutwardzalnych, wzmacnianych włóknem szklanym. Termin ten pochodzi od angielskiego pull (ciągnąć) i extrusion (wyciskać), a oznacza wytwarzanie profili poprzez przeciąganie włókien szklanych nasączonych żywicami przez system form nadających odpowiedni kształt, a następnie ich termoutwardzanie. Profile kompozytowe wytwarzane metodą pultruzji składają się z żywic poliestrowych, winyloestrowych, epoksydowo-akrylowych czy też fenolowych (w zależności od wymagań chemicznych i odporności ogniowej finalnego produktu), które wzmacniane są włóknami szklanymi lub węglowymi. Produkty wytwarzane metodą pultruzji charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, choć mają wyraźne cechy anizotropowe ze względu na kierunek rozmieszczenia włókien.

 

Zarówno w procesie formowania jak i pultruzji uzyskujemy produkt całkowicie odporny na korozję oraz szereg środków chemicznych. TWS/GRP doskonale radzi sobie również z otwartym ogniem, co potwierdza klasyfikacja odporności na ogień: Bfl-S1 zgodna z procedurami normy PN-EN 13501-1+A1. Dodatkowo nasze kraty formowane posiadają atest PZH, który potwierdza że są bezpieczne dla zdrowia. Ponadto TWS/GRP posiada niską przewodność elektryczną i elektromagnetyczną.

 

Produkty TWS/GRP dzięki procesom i materiałom z których powstają:

- nie korodują

- są lekkie

- są wytrzymałe

- nie wymagają konserwacji

- mogą być stosowane w każdym środowisku

- mogą posiadać dowolny kolor z palety RAL

- są łatwe w obróbce i montażu

- stanowią doskonałą alternatywę dla krat metalowych

 

Dzięki swoim właściwościom nasze produkty wykonane z

TWS/GRP doskonale sprawdzają się w wymagających branżach i środowiskach m.in.:

- w przemyśle chemicznym

- w przemyśle morskim

- w lotnictwie

- w transporcie

- na stoczniach

- w przemyśle farmaceutycznym

- na platformach wiertniczych

- w  oczyszczalniach ścieków

- w rafineriach

- w przemyśle elektrycznym

- w motoryzacji

- w poligrafii

- w budownictwie

- w przemyśle spożywczym (Atest PZH)

- w ogrodnictwie

Wróć