Standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało  dokument  Standardy dostępności do budynków dla osób niepełnosprawnych – dokument jest swojego rodzaju PORADNIKIEM, który wskazuje zasady projektowania i modyfikacji istniejących już obiektów aby dostępne były dla każdego użytkownika.

Poniższy tekst ma na celu przybliżenie niektórych z tych metod wraz z przedstawieniem konkretnych rozwiązań w nawiązaniu do produktów firmy Evergrip

Rozporządzenie na stronie 25 opisuje system oznaczeń ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym.

3.2.6.1. SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEŃ NAWIERZCHNIOWYCH – FON

Skrót FON pochodzi od określenia Fakturowe Oznaczenia Nawierzchni. Pod tą nazwą kryją się elementy pełniące funkcję ostrzegawczo informacyjną  dla osób niewidomych lub słabo widzących. Cytując rozporządzenie systemy FON powinno stosować się:

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Podsumowując. Wyczuwalna pod nogami struktura powinna ostrzegać, prowadzić do konkretnego celu a także informować .

Oferowane przez nas płytki z wypustkami zdecydowanie spełniają powyższe funkcje. Oznaczenia wykonane z odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne poliuretanu wygrywają z rozwiązaniami z betonu czy gumy. Istotny jest również fakt że montaż cienkich płytek poliuretanowych nie wymaga prowadzenia skomplikowanych prac budowlanych i można go przeprowadzić szybko we własnym zakresie.

Typ A faktura kierunkowa

Typ B Faktura ostrzegawcza

Typ C Faktura uwaga

 

Przykład płytki FON wykonanej z poliuretanu w kontrastowym żółtym kolorze.

 

Przykład zastosowania płytek dla niewidomych w Muzeum. Płytka wyznacza miejsce w którym niewidomy powinien się zatrzymać aby móc dotykowo zapoznać się z eksponatem. Wrocław

 

Przykład zastosowania płytek kierunkowych i ostrzegawczych na stacji kolejowej. Województwo Lubelskie.

 

Więcej informacji o płytkach dla niewidomych znajduje się na stronie: https://www.evergrip.pl/produkty/plytki-z-wypustkami

 

3.4.1. SCHODY

W tym rozdziale poradnika znajdziemy informacje na temat schodów.

Aby bezpiecznie i wygodnie poruszać się po schodach muszą one posiadać określone cechy.

Jedną z nich jest to że nie mogą być zbyt wąskie. Poradnik określa minimalną szerokość. Różni się ona w zależności od tego gdzie znajdują się schody. Poniższa tabela pochodząca z dokumentu jest zestawieniem minimalnych wymiarów dla poszczególnych miejsc.

Proszę zwrócić uwagę że chodzi tutaj o odległość mierzoną pomiędzy poręczami. Poręcze zwykle odstają od ściany i zdarza się że odległość ta jest nawet powyżej 10cm.

Piszący poradnik nie zauważyli błędu w publikowanej tabeli, powinno tam być MINIMALNA SZEROKOŚĆ a nie jak jest w poniższej tabeli MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ.  Tabelka pochodzi z oryginalnego dokumentu więc nie zmienialiśmy jej treści.

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Rozporządzenie określa także wysokości stopni. Maksymalna wysokość stopni schodów zewnętrznych powinna wynosić 15cm a dla stopni znajdujących się wewnątrz 17,5cm.

Ważną rzeczą o której wspomina poradnik jest również to że nosek stopnia nie powinien wystawać więcej niż 2,5 cm poza obręb stopnia ponieważ można by się o niego zahaczyć. Dokładnie widać to na rysunku 32 zamieszczonym na stronie 33 rozporządzenia.

 

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Głębokość stopni określa się zgodnie z wzorem prezentowanym na rysunku nr.  33 na 35 stronie dokumentu:

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami 

Oczywiście w tym przypadku oznaczenie S to głębokość schodów a nie ich szerokość jak oznaczone to jest w poradniku.

Aby wyjaśnić dokładnie obliczenia przedstawimy to na konkretnym przykładzie:

Schody mają wysokość 15cm potrzebujemy poznać zalecaną głębokość stopni.

2x15cm +S= od 60cm do 65 cm

30 cm+s =   od 60cm do 65 cm

S=  od 60-30cm  do 65 -30cm

S= od 30 do 35 cm

Czyli w przypadku schodów o wymiarach o wysokości 15cm głębokość powinna wynosić od 30 do 35 cm.

Należy przy tym pamiętać aby powierzchnia schodów była równa, wolna od wystających i ruchomych elementów a przede wszystkim antypoślizgowa w miejscach gdzie występuje możliwość poślizgnięcia się. W tym przypadku dobrym produktem na pokrycie schodów będą antypoślizgowe nakładki na schody. Standardowo nadają się one na stopnie o głębokości do 35cm ale możemy wykonać je również w większych rozmiarach.

Więcej informacji o nakładkach znajduje się na stronie: https://www.evergrip.pl/produkty/nakladki-antyposlizgowe-na-schody

Stopnie schodowe zabezpieczone na całej głębokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu stare zniszczone schody betonowe dostały nowe życie bez drogich remontów.

 

Pokrycie stopni schodowych i podestów nakładkami w kolorze czarnym z kontrastową różową krawędzią. Strome schody zostały zabezpieczone przed poślizgnięciem a przy okazji zwracają uwagę przechodniów.

 

3.4.1.4. OZNACZENIA

Na stronie 35 poradnika znajduje się rysunek przedstawiający prawidłowe oznaczenie schodów.

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Ministerstwo powołuje się tutaj na Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych

i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa 2016.

W przypadku schodów po raz kolejny mamy do czynienia z płytkami dla niewidomych które stosuje się przed i po ciągu schodowym. Poniżej znajduje się wycinek treści z rozporządzenia:

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zgodnie z tym co zaleca Ministerstwo, oprócz ostrzeżenia przed zejściem i wejściem na ciąg schodowy należy zabezpieczyć same stopnie. Krawędzie schodów powinny być oznaczone w kolorze kontrastowym:

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Doskonałym rozwiązaniem w ciągach schodowych będą oferowane przez nas nakładki na krawędzie. Standardowe wymiary to 55x55mm lub 100x55mm, Nakładki wykonane są z bardzo trwałego laminatu poliestrowo szklanego z powłoką antypoślizgową z korundu. Antypoślizgowe nakładki na krawędzie stopni spełniają trzy podstawowe funkcje:

  • Ostrzegają osoby niedowidzące o krawędzi stopnia – żółty kontrastowy kolor
  • Zabezpieczają przed poślizgnięciem się – chropowata powierzchnia z korundu
  • Chronią krawędź stopnia przed uszkodzeniami mechanicznymi – bardzo mocny laminat

Więcej informacji o nakładkach na krawędzie schodów znajduje się na stronie: https://www.evergrip.pl/produkty/nakladki-na-krawedzie-schodow

Przykład zastosowania nakładek na krawędzie stopnia. Podobna barwa kolorystyczna schodów i kostki była przyczyną upadków i potknięć osób niedowidzących. Warszawa

 

 

Nakładki na krawędzie stopni w kolorze kontrastowym w połączeniu z paskami antypoślizgowymi na schodach prowadzących do przystanku tramwajowego Śliska płytka oraz zlewająca się kolorystyka utrudniała poruszanie się osób niedowidzących . Poznań

 

Zaznaczeni pierwszego i ostatniego stopnia schodów nakładką aluminiową w szaro-żółte pasy. Łódź

 

Podsumowując. Stosowanie oznaczeń w formie płytek z wypustkami oraz zabezpieczeń krawędzi schodów zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo nie tylko osób niewidomych i niedowidzących ale również żyjących w pośpiechu czy „zapatrzonych” w ekran smartfonu, tak naprawdę każdego z nas.

Reagujmy zawczasu, zapobiegajmy, twórzmy miejsca przyjazne wszystkim !

Wróć