Problem do rozwiązania:

Uderzenia wózków widłowych powodują uszkodzenia ścian i maszyn w zakładzie

Zastosowany materiał:

System odbojnic elastycznych TB550 FLEX IMPACT

Zakres prac:

Dostawa materiału i montaż

Branża:

Przemysł papierniczy

Data realizacji:

Kwiecień 2015

Podsumowanie:

W zakładzie występował problem z uszkodzeniami powstałymi na skutek uderzeń wózków widłowych. Wcześniej zastosowana bariera metalowa niestety nie spełniła swojej funkcji i dochodziło do zniszczeń zarówno barier jak i posadzki do której była przytwierdzona. Po zastosowaniu elastycznych odbojów o wysokości 550mm problem został rozwiązany.