Problem do rozwiązania:

Dostosowanie wejścia do budynku to standardów dostępności dla osób niewidzących i niedowidzących

Zastosowany materiał:

Płytki dla niewidomych

Zakres prac:

Dostawa materiału i montaż

Branża:

Budynek użyteczności publicznej

Data realizacji:

Sierpień 2023

Podsumowanie:

Nasza ekipa montażowa przeprowadziła instalację płytek poliuretanowych przed i w budynku sądu w Wołominie, co stanowi istotny krok w kierunku poprawy dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących. Wybór płytek poliuretanowych był kluczowy ze względu na ich łatwość montażu - przyklejają się one do większości podłoży, eliminując potrzebę przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych czy brukarskich. Cały proces instalacji przebiegał sprawnie i szybko, bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi.

Zastosowanie tych innowacyjnych rozwiązań umożliwiło dostosowanie obiektu do polskich wymogów prawnych dotyczących dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją wzroku. To ważny krok w kierunku budowania otwartego i dostępnego społeczeństwa, gdzie każdy, niezależnie od swoich możliwości, ma równy dostęp do instytucji publicznych. Dzięki tym działaniom, Sąd w Wołominie staje się przyjaznym miejscem dla wszystkich obywateli, podkreślając znaczenie inkluzywności i dostępności w przestrzeni publicznej.