Producenci krat pomostowych zalecają dylatację podczas układania szczelnych podłóg

Dylatacja wykonana z poliuretanowego kitu uszczelniającego na krytej kracie Evergrip

 

Wymóg dylatacji wynika z rozszerzalności cieplnej, oraz z pracy kraty podczas obciążania. Panele dociśnięte do siebie mogą ocierać się o siebie i niszczyć.  Praca kraty podczas obciążania w miejscu podparcia wygląda jak na poniższym rysunku:

Jak widać powyżej obciążanie nie ma istotnego wpływu na samą dylatację

 

Normy odnośnie  krat pomostowych oparte są na głównych seriach norm niemieckich DIN 24537 oraz norm z nimi powiązanymi np. seriami PN-EN ISO 14122.

 

Norma DIN 24537-3 określa wymagania dla krat wykonanych z GRP:

 

Główne wymagania odnośnie wymiarów są przytoczone w pkt. 4.1 i 4.2 normy DIN 24537-3:

 

Stąd też przy projektowaniu/układaniu krat zakłada się nominalny wymiar zewnętrzny. kraty i zakłada się tolerancję tylko na (-).  Tolerancję na minus należy rozumieć jak na poniższym przykładzie:

Powyższe informacje dowodzą że laminowane kraty GRP nie muszą być idealnie równe

 

Odchylenia od  zewnętrznych wymiarów nie powinny przekraczać 4 mm na (-), więc może to wyglądać np. tak jak poniżej dla panelu o nominale 500x500 [mm]:

Jak wykonać uszczelnienie:

Według naszego wieloletniego doświadczenia i po przeprowadzonych przez nas testach potwierdzamy, że jako dylatację należy zastosować poliuretanowy kit uszczelniający. Uszczelniacz należy nakładać na podkład ze sznura polietylenowego. Zapobiega to spływaniu uszczelnienia podczas wypełniania i zasychania. Jest to skuteczne rozwiązanie, które pomoże zlikwidować „wszelkie niechciane szczeliny”.

 

Proces wykonania uszczelnienia wyjątkowo nierównej szczeliny zaprezentowany jest poniżej:

Szczeliny w kratach można wypełnić kitem uszczelniającym na bazie poliuretanu. Uszczelniacz nakładać należy na podstawę ze sznura dylatacyjnego.

 • Poniższe zdjęcia prezentują nierówną szczelinę na kracie 50mm. Krata ma nieobramowaną krawędź i krycie o wysokości około 3mm:Widok z boku


widok z góry

 

 • Sposób wciskania sznura dylatacyjnego

 

 • Zabezpieczenie krawędzi taśmą maskującą

 

 • Nanoszenie poliuretanu

 

 • Szczelina po wypełnieniu

 

 • Gotowe wypełnienie

 

 • Próba ugięcia

 

Podsumowanie:

 1. Poliuretanowy kit uszczelniający jest wystarczająco mocny aby związać dwie kraty ze sobą na grubości krycia czyli około 3mm
 2. Należy zastosować podparcie z sznura dylatacyjnego aby szczeliwo klejące nie spłynęło poniżej krycia kraty
 3. Uszczelnienie jest wystarczająco mocne aby wytrzymać różnicę prac poszczególnych paneli przylegających do siebie
 4. Uszczelnienie należy wykonać po przymocowaniu paneli do konstrukcji

Wróć