Dużą grupę oferowanych przez nas produktów stanowią kompozyty poliestrowo-szklane. Po krótce postaramy się opisać dwa najważniejsze składniki tego materiału.

 

ŻYWICA

Żywica poliestrowa – żywica jest podstawowym składnikiem naszych produktów TWS/GRP.  Należy do grupy żywic syntetycznych, których głównym składnikiem są poliestry.

 Powyższy rysunek przedstawia typowy schemat budowy żywicy poliestrowej.

 

Najbardziej znane rodzaje żywic poliestrowych stosowanych w produktach firmy Evergrip to:

  • Żywica ortoftalowa – jest to żywica do ogólnego użytkowania, najprostsza z prezentowanej grupy a zarazem o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych i standardowej odporność na działania środków chemicznych.
  • Żywica izoftalowa – charakteryzuje się wysoką odpornością na chemikalia i działania wysokich temperatur oraz podwyższoną odpornością na promienie UV.

 

Oprócz żywic z grupy poliestrów stosujemy również żywice winyloestrowe.

 

Żywica winyloestrowa – Powstaje podczas estryfikacji żywicy epoksydowej. Jest w niej mniej grup estrów które podlegają hydrolizie. Ten rodzaj żywic ma bardzo wysoką odporność na chemikalia oraz wysoką odporność na temperaturę do 150oC

 

Powyższy rysunek przedstawia typowy schemat budowy żywicy winyloestrowej.

 

Powyższe żywice mogą występować w wielu modyfikacjach – mogą zawierać np. specjalne dodatki obniżające emisję styrenu, czy różnego rodzaju wypełniacze, przyspieszacze, inhibitory i inne dodatki. Stosowanie takich modyfikatorów może dodatkowo wpłynąć na właściwości finalnego produktu, między innymi takie jak: kolor, zwiększona odporność na palność czy działanie UV. Dobór odpowiedniej żywicy zależy od miejsca użytkowania produktu i wymaganych właściwości finalnego produktu.

 

Tabela odporności chemicznej poszczególnych rodzajów żywic.

Stosowane skróty:

„ALL” – odnosi się do każdego rodzaju stężenia,

„SAT”- tylko nasycone roztwory,

„N/R”- niezalecane,

„-” oznacza brak danych na temat odporności.

 

Przedstawione odporności chemiczne mają charakter czysto informacyjny. Podajemy je w oparciu o wyniki testów przeprowadzonych przez producentów żywic, których używamy do wyrobu naszych produktów. Podane poniżej dane mogą jedynie pomóc w doborze odpowiedniego rodzaju kraty do konkretnych warunków eksploatacyjnych.

 

Jeżeli kraty będą miały zastosowanie w warunkach innych niż podane w tabeli prosimy o kontakt z firmą Evergrip.

 

 

Substancja

Żywica winyloestrowa

Żywica izoftalowa

Żywica ortoftalowa

Stężenie
%

Temperatura
°F/°C

Stężenie
%

Temperatura
°F/°C

Stężenie
%

Temperatura
°F/°C

Związki nieorganiczne

 

 

 

Woda destylowana

100

180/82

100

170/77

ALL

86/30

Woda morska

ALL

210/99

ALL

158/70

ALL

113/45

Woda amoniakalna

28

100/38

28

N/R

ALL

N/R

Chlor gazowy

-

210/99

-

140/60

-

N/R

Woda chlorowana

SAT

200/93

SAT

80/27

SAT

N/R

Woda utleniona

30

150/65

5

100/38

5

N/R

Wodorotlenek aluminium

100

180/82

100

160/71

ALL

-

Wodorotlenek sodu

25

180/82

N/R

N/R

N/R

N/R

Kwas chromowy

10

150/65

5

70/21

5

N/R

Kwas fluorowodorowy

10

149/65

-

-

-

-

Kwas bromowodorowy

50

150/65

50

120/49

18

-

Kwas solny

37

150/65

37

75/24

10

86/30

Kwas azotowy

20

130/54

20

70/21

20

N/R

Kwas nadchlorowy

30

100/38

10

N/R

10

N/R

Kwas fosforowy

100

210/99

100

120/49

80

N/R

Kwas siarkowy

50

183/80

25

75/24

10

-

Chlorek amonu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

-

Węglan amonu

50

160/70

15

125/52

ALL

-

Chlorek miedzi

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Cyjanek miedzi

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

77/25

Azotan  miedzi

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

-

Chlorek żelazowy

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Chlorek żelazawy

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

86/30

Chlorek litu

SAT

210/99

SAT

150/66

ALL

-

Chlorek magnezu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Azotan  magnezu

ALL

210/99

ALL

140/60

ALL

86/30

Siarczan magnezu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Chlorek rtęci

100

210/99

100

150/66

100

104/40

Kalomel

ALL

210/99

ALL

140/60

ALL

104/40

Chlorek  niklu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Siarczan niklu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Chlorek potasu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Dwuchromian potasu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

77/25

Azotan potasu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Siarczan potasu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Wodorosiarczan sodu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

-

Bromek sodu

ALL

210/99

ALL

170/77

5

-

Cyjanek sodu

ALL

210/99

ALL

170/77

5

N/R

Azotan sodu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Siarczan sodu

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Chlorek cyny

ALL

210/99

ALL

160/71

ALL

104/40

Azotan cynku

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Siarczan cynku

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

 

 

 

Substancja

Żywica winyloestrowa

Żywica izoftalowa

Żywica ortoftalowa

Stężenie
%

Temperatura
°F/°C

Stężenie
%

Temperatura
°F/°C

Stężenie
%

Temperatura
°F/°C

Związki organiczne

 

 

 

Kwas octowy

50

180/82

50

125/52

5

77/25

Kwas octowy

80

210/99

80

170/77

ALL

-

Kwas szczawiowy

ALL

210/99

ALL

75/24

ALL

N/R

Kwas cytrynowy

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

77/25

Kwas benzoesowy

SAT

210/99

SAT

150/66

ALL

77/25

Kwas mlekowy

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

77/25

Kwas metakrylowy

99

95/35

-

-

-

-

Kwas tartanowy

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

-

Benzen

100

92/40

ALL

N/R

ALL

N/R

Benzyna

100

180/82

100

75/24

100

95/35

Formaldehyd

37

140/60

50

75/24

25

86/30

Glukoza

100

210/99

100

170/77

ALL

-

Gliceryna

100

210/99

100

150/66

100

-

Metanol

10

183/84

N/R

N/R

N/R

N/R

Etanol

10

155/82

50

75/24

10

77/25

Glikol etylenowy

100

200/93

100

90/32

100

104/40

Glikol propylenowy

ALL

210/99

ALL

170/77

ALL

104/40

Octan sodu

ALL

210/99

ALL

160/71

ALL

104/40

 

WŁÓKNO SZKLANE

 

Włókno szklane – jest włóknem chemicznym powstałym ze szkła wodnego (roztwór wodny krzemianów sodu, potasu lub sodu i potasu). Wzmocnienie z włókna szklanego nadaje kompozytom większą wytrzymałość statyczną i zmęczeniową. Obciążenie które przekazane jest przez żywicę w większości przenoszone jest na zbrojenie z włókna. Najbardziej popularnym rodzajem włókna szklanego jest typ E. Jest to włókno ogólnego zastosowania o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych.

 

Najważniejsze cechy włókna szklanego:

 

  1. Znacznie większa wytrzymałość na rozciąganie niż stal
  2. Niepalne – nie emituje dymu ani substancji toksycznych
  3. Jest obojętne na zmiany temperatury, czy wilgotności czyli posiada niski współczynnik rozszerzalności liniowej.
  4. Jest całkowicie odporne na korozję
  5. Lekkie - mniejsza masa od stali przy lepszych właściwościach odpornościowych sprawia, że takie produkty jak kraty czy profile TWS/GRP wypierają ciężkie wyroby z metali.

 

 

Rodzaje włókien szklanych:

  • Mata szklana – mata z rozproszonych włókien szklanych połączonych ze sobą lepiszem. Mata jest miękka i dobrze dostosowuje się do formy.
  • Tkanina z rowingu – wytwarzana jest na krosnach tkackich. Stosowanie tkanin zwiększa zawartość szkła w laminacie, przez co zdecydowanie podnosi się jego wytrzymałość.
  • Rowing – przędza z włókna szklanego używana przy produkcji profili metodą pultruzji.

 

Mata szklana

Tkanina z rowingu

Rowing

 

Wróć