Problem do rozwiązania:

Wykonanie przejścia technicznego nad kanałem wentylacyjnym

Zastosowany materiał:

Profile kompozytowe oraz kraty pomostowe z kompozytów

Zakres prac:

Dostawa oraz montaż

Branża:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Data realizacji:

Maj 2022

Podsumowanie:

Montaż odbył się w podziemiu krytej pływalni. Klient zdecydował się na wykonanie przejścia technicznego nad kanałem wentylacyjnym z materiałów kompozytowych. Głównym powodem wyboru profili z kompozytów była oczywiście odporność na korozję ale i łatwość montażu.