Barierki bezpieczeństwa stanowią istotną rolę w zakresie BHP. Zabezpieczają one przed upadkiem osoby poruszające się m.in. po różnego typu podestach, pomostach czy biegach schodowych, jak również zapobiegają niebezpiecznym sytuacjom związanym ze spadaniem przedmiotów. Aby zapewniały maksymalne bezpieczeństwo ważną kwestią jest ich prawidłowa konstrukcja jak i jakość oraz rodzaj materiału z których są budowane.


Barierki oraz poręcze Evergrip wykonane są z kompozytu – żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Dzięki takiemu połączeniu, otrzymujemy materiały TWS/GRP o dużej wytrzymałości oraz odporności na korozję.

Balustrady Evergrip są odporne na działanie warunków atmosferycznych, substancji chemicznych oraz soli morskiej, przez co gwarantują stałe rozwiązanie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z konserwacją. Zgodnie z klasyfikacją korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2, materiały kompozytowe mogą być stosowane w miejscach oznakowanych jako CX, czyli ekstremalnych. Aby spełnić zróżnicowane wymagania klientów, w ofercie posiadamy dwa rodzaje systemów barierek:

 • barierkę okrągłą
 • poręcz typu omega z ergonomicznym pochwytem górnym.

Dzięki takim rozwiązaniom, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania odpowiednio dostosowane do potrzeb kontrahenta.

 

 

 

Balustrady zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

Poręcz z krawężnikiem dolnym

Wytyczne do budowy balustrad w przemyśle określa międzynarodowa norma PN-EN ISO 14122-3. Przedstawia ona ogólne wymagania dotyczące stałych środków dostępu do maszyn, jak również określa warunki przystosowania całych obiektów w których dane maszyny się znajdują.

Balustrady składające się z poręczy, poprzeczki, słupków oraz krawężnika, powinny być zastosowane w miejscach, gdzie wysokość podestu przekracza 500 mm, oraz tam, gdzie odstęp pomiędzy podestem a maszyną lub ścianą jest większy niż 180 mm, jak również w sytuacji, gdy konstrukcja maszyny nie zapewnia bezpieczeństwa równoważnego do ochrony
zapewnianej przez balustradę.

Podstawowe wymagania dotyczące budowy balustrad na pomostach, przejściach i podestach schodów zgodnie z normą
PN-EN ISO 14122-3:

 • Wysokość balustrady powinna być równa lub wyższa niż 1100 mm.
 • W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości barierki, odstęp pomiędzy osiami słupków nie powinien przekraczać 1500 mm.
 • Barierki powinny posiadać przynajmniej jedną poprzeczkę środkową, aby swobodna przestrzeń pomiędzy poręczą a porzeczką oraz poprzeczką a krawężnikiem, nie była większa niż 500 mm. W przypadku pionowych prętów zamiast poprzeczki, odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić maksymalnie 180 mm w świetle.
 • Krawężnik, tzw. bortnica, powinien być o wysokości nie mniejszej niż 100 mm oraz zainstalowany maksymalnie 10mm nad poziomem podłogi.

W przypadku ciągu balustrad z podziałem na segmenty, należy zachować następujące odległości, zapobiegające uwięzieniu ręki lub wypadnięciu:

 • W przypadku barierki okrągłej, swobodna przestrzeń pomiędzy słupkami nie powinna być większa niż 80mm oraz nie mniejsza niż 50 mm.
 • W przypadku barierki typu omega, swobodna przestrzeń pomiędzy słupkami nie powinna być większa niż 120 mm oraz nie mniejsza niż 50 mm.
 • W przypadku wystąpienia luki pomiędzy sąsiadującymi bornicami, powinna ona być minimalna oraz nie większa niż 20 mm.
 • Zakończenia poręczy powinny być wykonane tak, aby nie posiadały ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować skaleczenie lub zaczepienie odzieży.

Barierki na schody

Barierki na schody posiadają te same wytyczne w kwestii szerokości rozstawu słupków, konieczności zastosowania poprzeczki oraz krawężnika. Barierka bezpieczeństwa powinna zostać zainstalowana w momencie, gdy wysokość wchodzenia jest wyższa niż 500 mm oraz występuje szczelina boczna wzdłuż konstrukcji tzw. belki policzkowej, o szerokości większej niż 120mm.

Dodatkowe wytyczne do budowy balustrad schodów:

 • Wysokość poręczy przy schodach powinna wynosić od 900 mm do 1000 mm licząc od nosków stopni oraz co najmniej 1100 mm, licząc od poziomu chodzenia po podeście.
 • Schody powinny być wyposażone w dwie ciągłe poręcze.
 • Dopuszczalne jest zainstalowanie barierki jedynie po jednej stronie, w momencie gdy szerokość biegu schodowego jest mniejsza niż 1200mm, a po drugiej stronie znajduje się ściana lub stały element konstrukcyjny. Istotne aby spełnić przy tym wymagania dotyczące szczeliny pomiędzy schodami a ścianą lub konstrukcją.
 • W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwe jest utworzenie barierki w jednym ciągu, istotne jest aby podzielone segmenty były ustawione w linii, na zakończeniach poręczy nie znajdowały się żadne ostre elementy, które mogłyby doprowadzić do skaleczenia lub zaczepienia odzieży, a odstępy pomiędzy barierkami nie powinny przekraczać 120 mm oraz być mniejsze niż 50mm.
 • Barierka powinna zaczynać się pionowo od początku schodów oraz iść w sposób równoległy do linii wznoszenia i kąta nachylenia.
 • Balustrada na całej długości powinna być pozbawiona jakichkolwiek przeszkód, a w momencie wystąpienia powinny znajdować się w odległości większej niż 75mm. Przy poręczach krótszych niż 500mm, odległość tę można zredukować do 50mm.
 • W przypadku schodów drabinowych, zalecane jest zastosowanie poręczy po obu stornach, które powinny zaczynać się maksymalnie 1 000mm nad podłogą. W zależności od linii nachylenia schodów, dostosowuje się szerokość w świetle poręczy.

Zaufaj profesjonalistom

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować barierki bezpieczeństwa z wykorzystaniem rozwiązać kompozytowych nawet dla najbardziej wymagających inwestorów. Wszystkie produkty Evergrip zawsze wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-3 oraz w oparciu o inne obowiązujące normy techniczne i rozporządzenia.

Wróć