Administratorem Danych Osobowych jest: Evergrip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14 bud B1 lok. 116, 03-876 Warszawa (dalej "Administrator").

Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przez Ciebie zawarte w formularzu kontaktowym, dostępnym na stronie www.evergrip.pl, zaś podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. komunikacji z użytkownikami strony Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzieć na zadane pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich sprostowania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Administrator może przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń.